"Убийството на една революция" от Руслан Трад

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Убийството на една революция" от Руслан Трад, на книжния пазар от 29 юни 2017 г.