/

Стефан Данаилов в Благоевград

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Стефан Данаилов, като министър на културата, лисва менче вода при откриването на обновената зала в Драматичен театър "Никола Вапцаров", Благоевград, 25 май 2009 г.