/

Шмак

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
В Уисли, Англия, листата на дърветата почервеняват преждевременно заради топлата и суха пролет. Една от най-красивите есенни окраски има шмакът (лат. Rhys).