В периода 1995-1998 г. д-р Андрей Ковачев е асистент в университета Саарланд, Германия

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
В периода 1995-1998 г. д-р Андрей Ковачев е асистент в университета Саарланд, Германия. По-късно става стажант в Европейския парламент. От 1998 г. е търговски директор в Alfa Laval Agri, а от 2002 г. е търговски мениджър в John Deere. Между 2004 и 2009 г. Андрей Ковачев е регионален директор за Централна и Източна Европа за Elsevier.