/

Митко Кърнев и Дичо

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Основателите на D2 Митко Кърнев и Дичо излязоха отново на една сцена във втория ден на фестивала "Каварна рок", 14 юли 2012 г.