/

Туре Линдхарт и Летисия Каста в "Островът"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Туре Линдхарт и Летисия Каста в "Островът". Част от историята е вдъхновена от лично преживяване на режисьора Камен Калев: "Всеки детайл оттогава е запечатан в разказа - фараджията, човекът от ресторанта, работниците, параклиса, бившия манастир, кея."