/

Красимира Стоянова в "Евгени Онегин"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Онегин (Бо Сковхус) и Татяна (Красимира Стоянова) в "Евгени Онегин" от Чайковски