/

Три оперни звезди

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Седмица на българските гласове по световните сцени, 13-19 юли, Дом на киното - София: Красимира Стоянова, Александрина Пендачанска и Николай Гяуров