/

Първата снимка в интернет

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Първата снимка, публикувана в интернет, 1992 г. - групата "Цернетс".