/

Фарът на остров Св. Анастасия

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Фарът на Св. Анастасия / Болшевик, построен през 1883 г. - и (вляво) видът, който трябва да придобие след реализирането на проекта на Община Бургас за превръщане на острова в туристическа атракция