/

Филмът "Островът" на остров Св. Анастасия

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Островът" на остров Св. Анастасия - филмът на режисьора Камен Калев, който е родом от Бургас, беше показан там, където е заснета по-голямата част от него, в рамките на фестивала "Включи града", 25 март 2012 г.