/

Джаки Кенеди е домакин на събитие в чест на съпругите на членовете на Американското общество на редакторите

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Вашингтон, САЩ - 19 април 1961: Джаки Кенеди е домакин на събитие в чест на съпругите на членовете на Американското общество на редакторите във вестници.