/

Джаки Кенеди държи бебе в Института за национална закрила за кърмачетата в Мексико

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Мексико - 29 юни 1962: Джаки Кенеди държи бебе в Института за национална закрила за кърмачетата в Мексико