/

Джаки и Джон Кенеди посрещат краля на Мароко във Вашингтон

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Джаки и Джон Кенеди посрещат краля на Мароко във Вашингтон, САЩ, 10 октомври 1962 г.