/

Васил Найденов поднесе мини торта на водещата Искра Ангелова

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
София - 5 години предаване "Нощни птици