/

Веселин Топалов прави своя пъври ход в кампанията

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
София – Национална кампания на Българския червен кръст с лице гросмайстор Веселин Топалов