/

Панди, но червени

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Червените панди са единствените от вида Ailurus fulgens. Приличат повече не на мечки, а на диви котки.