/

Максим Стависки и Албена Денкова влизат в съдебната зала

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
София - Делото на Максим Стависки във Върховния касационен съд