/

"You all laugh because I am different. I laugh because you are all the same"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Всички се смеете, защото аз съм различен. Аз се смея, защото всички сте еднакви."